IAAC - Institute for advanced architecture of Catalonia - Barcelona

Legal Notice Data Protection and Confidentiality

Aquest missatge i els fitxers adjunts annexes són confidencials. Els mateixos contenen informació reservada de l’organització que no pot ser difosa. Si vostè ha rebut aquest missatge per error, tingui l’amabilitat d’eliminar-lo del seu sistema i avisar al remitent mitjançant el reenviament del mateix, no ha de copiar aquest missatge ni difondre el seu contingut a cap persona.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, vostè és informat de la incorporació de les seves dades en un fitxer del qual és titular INSTITUT d’ARQUITECTURA AVANÇADA DE CATALUNYA, Fundació Privada. La finalitat és la gestió comptable i fiscal de l’empresa. Igualment, queda informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocopia del seu DNI/PASSAPORT a la següent adreça d’e-mail: [email protected]

———————————————————-

This message and any attachments are confidential. They contain confidential information of the organization that can not be disclosed. If you have received this email in error, kindly remove it from your system and notify the sender by replying to its email address; You should not copy the message nor disclose its contents to anyone.

According to the Law 15/1999, of December 13, Protection of Personal Data, we inform you that your e-mail address with your personal data are part of a file owned by INSTITUT d’ARQUITECTURA AVANÇADA DE CATALUNYA, Fundació Privada, whose purpose is to maintain contact with you. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition by sending a written request accompanied by a photocopy of your ID/passport to the following address: [email protected]

———————————————————-

Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales. Los mismos contienen información reservada de la organización que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que su dirección de correo electrónico junto a sus datos personales forman parte de un fichero titularidad de INSTITUT d’ARQUITECTURA AVANÇADA DE CATALUNYA, Fundació Privada , cuya finalidad es la de mantener el contacto con Vd. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI/PASAPORTE a la siguiente dirección: [email protected]