[CATALAN]

L’IAAC s’adhereix a l’aturada general de demà 3 d’Octubre

L’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya respecta la diversitat d’opinions i sensibilitats polítiques que hi puguin haver dins el nostre centre i considera que, en una societat democràtica, els conflictes polítics es resolen amb diàleg i negociació.

Per això, condemnem qualsevol acció que atempti contra l’exercici ple de la democràcia, i donem suport a qualsevol mobilització a favor de la llibertat d’expressió rebutjant explícitament qualsevol tipus de coacció o violència.

Comuniquem que demà 3 d’octubre l’IAAC se suma a l’Aturada General de l’activitat econòmica convocada per entitats i societat civil per condemnar l’ús de la repressió policial emprada ahir contra molts ciutadans de Catalunya.

Per tant, demà l’IAAC romandrà tancat i reprendrà l’activitat habitual dimecres 4 d’Octubre.

 

[SPANISH]

El IAAC se adhiere al paro general de mañana 3 de Octubre

El Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña respeta la diversidad de opiniones y sensibilidades políticas que puedan haber dentro de nuestro centro y considera que, en una sociedad democrática, los conflictos políticos se resuelven con diálogo y negociación.

Por eso, condenamos cualquier acción que atente contra el ejercicio pleno de la democracia y apoyamos cualquier movilización a favor de la libertad de expresión rechazando explícitamente cualquier tipo de coacción o violencia.

Comunicamos que mañana 3 de Octubre el IAAC se suma al Paro General de la actividad económica convocado por entidades y la sociedad civil para condenar el uso de la represión policial contra muchos ciudadanos de Cataluña durante el día de ayer.

Por lo tanto, mañana el IAAC permanecerá cerrado y retomará sus actividades el miércoles 4 de Octubre.

 

[ENGLISH] 

IAAC joins the general stoppage tomorrow, 3rd October

The Institute for Advanced Architecture of Catalonia respects the diversity of opinions and political sensitivities that may exist within our centre and considers that, in a democratic society, political conflicts must be resolved through dialogue and negotiation.

We therefore condemn any action that undermines the full exercise of democracy and support any mobilization in favour of the freedom of expression by explicitly rejecting any kind of coercion or violence.

We announce that tomorrow, October 3rd, the IAAC joins the General Stoppage called by Catalan entities and Civil Society to condemn the use of police repression against many citizens of Catalonia during yesterday’s events.

Therefore, tomorrow IAAC will be closed and it will resume activities on Wednesday October 4th.