Can we program the spaces we inhabit to act as living organisms that respond to our emotions and our needs? Can self sufficient homes be constructed with the help of digital fabrication, augmented reality or autonomous robots?

Is it possible to use digital interfaces and augmented reality as tools to ensure public participation when defining our cities?

The exhibition Living in Future Cities is a product of work developed by the international architectural researchers of IAAC. The work examines issues of the near future and proposes a series of solutions in the era of experience, where technology can aid us to positively define the spaces and cities we live, grow and thrive in.

Podem programar l’espai que habitem com si fos un organisme viu que respon a les nostres emocions i necessitats, i que creix amb nosaltres? Es poden construir, amb l’ajuda de fabricació digital i de robots autònoms, cases més intel·ligents i autosuficients?

És possible que les interfícies digitals i la realitat augmentada siguin eines per aconseguir la participació ciutadana en la definició de les ciutats?

La exposició Living in Future Cities, fruit del treball dels investigadors internacionals de l’IAAC, repassa aquestes i més temàtiques per a un futur proper, i planteja una sèrie de possibilitats reals en les quals la tecnologia de l’era de l’experiència ajudarà a redefinir de forma positiva els espais i les ciutats en què vivim.

Living in Future Cities – IAAC Exhibition
From June 28th to July 30th

MUHBA Oliva Artés

C. Espronceda, 142-146
08018 Barcelona
Tel. 93 256 21 00

Opening of the exhibition: Wednesday June 28th, 19:30