It is with deep sadness that we inform you of the passing of the architect and member of the IAAC Board of Trustees Lluís Comerón i Graupera. He left us yesterday, January the 25th, at the age of 61. He was currently the President of the Superior Council of the Colleges of Architects of Spain. IAAC community is very sorry for the loss of a great professional and an exceptional person. Our most sincere condolences to his family and friends.
Rest in peace.

Lluís Comerón Graupera had a long trajectory related to the Architects Bar Associations, having held the presidency of the Barcelona demarcation of the COAC between 2006 and 2010 and having occupied the position of Dean of the Architects Bar Association of Catalonia since 2010.

Lluis Comerón Graupera along with being the president of the Superior Council of the Colleges of Architects of Spain (CSCAE) was also a vital member of the board of trustees of IAAC.

L’arquitecte i Patró del IAAC, Lluís Comerón Graupera ha mort el 25 de gener a l’edat de 61 anys. Actualment era el  President del Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya. Desde l’IAAC lamentem molt la pèrdua d’un gran professional i millor persona i donem el més sincer còndol a la seva familia i amics.
Descansi en pau

Lluís Comerón Graupera va tenir una llarga trajectòria relacionada amb el Col·legi d’Arquitectes, havent ocupat la presidència de la demarcació de Barcelona del COAC entre el 2006 i el 2010 i ocupant el càrrec de Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya des del 2010.

A més de ser president del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE), Lluis Comerón Graupera també era membre vital del patronat de l’IAAC.

El arquitecto y Patrón del IAAC, Lluís Comerón i Graupera ha fallecido el 25 de enero a la edad de 61 años. Actualmente era el Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Desde el IAAC lamentamos mucho la pérdida de un gran profesional y mejor persona, y damos el más sincero pésame a su familia y amigos.
Descanse en paz

Lluís Comerón Graupera tuvo una larga trayectoria relacionada al Colegio de Arquitectos, habiendo ocupado la presidencia de la demarcación de Barcelona del COAC entre 2006 y 2010 y ocupando el cargo de Decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña desde 2010.

Ademàs de ser presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluis Comerón Graupera también era miembro vital del patronato del IAAC.