Catalan

Green Walls Co-mida Event és una trobada dedicada a tots els actors involucrats en el cultiu urbà i en les parets de cultiu: institucions i centres de recerca, empreses de sistemes de cultiu vertical i cobertes verdes, col·lectius que gestionen hortes comunitàries, entitats i associacions relacionades amb el cultiu urbà.

L’esdeveniment és part del projecte Co-mida, un dels 7 projectes guanyadors de “Ciutat Proactiva”, una convocatòria per a la innovació urbana llançada al juliol de 2020 per la Fundació BIT Habitat Barcelona per a fer front als nous reptes de la inclusió urbana i la sostenibilitat en el context del Covid-19.

L’objectiu del projecte Co-mida és co-dissenyar amb els usuaris un sistema vertical intel·ligent fet d’argila impresa en 3D per a cultivar plantes comestibles i produir energia per al seu funcionament gràcies als bacteris del sòl, a través d’un sistema de Bio Fotovoltaic.

Co-mida és un projecte de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), juntament amb els socis Associació Sun Sun Love, ConnectHort i Associació Taula Eix Pere IV.

El Green Walls Co-mida Event començarà amb una visita del primer prototip realitzat, que està funcionant des del mes de març en l’horta comunitària del Passatge Trullàs al Poblenou.

Després de la visita, en el IAAC, es faran tres taules temàtiques: Participació i co-gestió, Producció hortícola i ecosistemes urbans, i Desenvolupament tècnic de parets de cultiu.

L’esdeveniment acabarà amb una sessió de networking amb tots els participants convidats.

La inscripció és gratuïta i oberta a totes les entitats convidades.

L’esdeveniment serà presencial i la segona part serà transmesa en directe per live streaming en Zoom

Programa
Dimarts 6 de juliol h.18-20

 

PRESENCIAL OFFLINE
H.18-18.30, Passatge Trullàs

Presentació del prototipo Co-mida

PRESENCIAL + LIVE STREAMING ON ZOOM
H 18.40-20, IAAC, Carrer de Pujades, 102, Barcelona –

Taulas temáticas :

Group 1 Participació i co-gestió
Group 2 Producció hortícola i ecosistemes urbans
Group 3 Desenvolupament tècnic de parets de cultiu

Sessiò de networking

Per a més informació sobre el projecte Co-mida, segueix-nos:
CO-MIDA Twitter
CO-MIDA Instagram
CO-MIDA Facebook


 

Castellano

Green Walls Co-mida Event es un encuentro dedicado a todos los actores involucrados en el cultivo urbano y en las paredes de cultivo: instituciones y centros de investigación, empresas de sistemas de cultivo vertical y cubiertas verdes, colectivos que gestionan huertas comunitarias, entidades y asociaciones relacionadas con el cultivo urbano.

El evento es parte del proyecto Co-mida, uno de los 7 proyectos ganadores de “Ciutat Proactiva”, una convocatoria a la innovación urbana lanzada en julio de 2020 por la Fundación BIT Habitat Barcelona para hacer frente a los nuevos retos de la inclusión urbana y la sostenibilidad en el contexto del Covid-19.

El objetivo del proyecto Co-mida es co-diseñar con los usuarios un sistema modular vertical inteligente hecho de arcilla impresa en 3D para cultivar plantas comestibles y producir energía para su funcionamiento gracias a las bacterias del suelo, a travès de un sistema de Bio Fotovoltaico..

Co-mida es un proyecto del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC), junto con los socios Asociación Sun Sun Love, ConnectHort y Asociación Taula Eix Pere IV.

El Green Walls Co-mida Event empezará con una visita del primer prototipo realizado, que está funcionando desde el mes de marzo en la huerta comunitaria del Pasaje Trullàs en el Poblenou.

Después de la visita, en el IAAC, se presentará el nuevo prototipo en vía de realización, y se tendràn cuatro mesas temáticas: Participación y co-gestión, Producción hortícola y ecosistemas urbanos, Desarrollo técnico de paredes de cultivo.

El evento acabará con una sesión aperitivo de networking para todos los participantes invitados.

La inscripción es gratuita y abierta a todas las entidades invitadas.

El evento será presencial y la segunda parte será transmitida en directo por live streaming en Zoom

Programa
Martes 6 de julio, h.18-20

PARTE 1 – PRESENCIAL
H.18-18:30, Jardín de las Mariposas, Passatge Trullàs, Barcelona (offline)

Visita del prototipo Co-mida

PARTE 2 – PRESENCIAL + LIVE STREAMING
H 18:40-20, IAAC, Carrer de Pujades, 102, Barcelona

Presentación del nuevo prototipo en vía de realización
Mesas redondas temáticas:
Mesa 1 Participación y co-gestión
Mesa 2 Producción hortícola y ecosistemas urbanos
Mesa 3 Desarrollo técnico de paredes de cultivo

Sesión de networking

Para más información sobre el proyecto Co-MIDA, síguenos:

CO-MIDA Twitter
CO-MIDA Instagram
CO-MIDA Facebook


 

English

Tuesday  6th July 6-8 p.m.
IAAC, Carrer de Pujades, 102, Barcelona

Green Walls Co-mida is an event dedicated to all the stakeholders involved in urban cultivation and green walls: institutions and research centers, vertical cultivation systems and green roofs companies, communities that manage urban gardens, associations related to urban cultivation.

The event is part of the Co-mida project, one of the 7 winning projects of “Ciutat Proactiva”, a call for urban innovation launched in July 2020 by the BIT Habitat Barcelona Foundation to face the new challenges of urban inclusion and sustainability in the context of Covid-19.

The goal of Co-mida project is to co-design with the users an intelligent vertical modular system made of 3D printed clay, to grow edible plants and produce energy for the system operation thanks to soil bacteria, through a Bio Photovoltaic system.

This made available to residents fresh local vegetables while enhancing the urban microclimate and local biodiversity.

Co-mida is a project of the Institute of Advanced Architecture of Catalonia (IAAC), together with the partners Asociación Sun Sun Love, ConnectHort and Asociación Taula Eix Pere IV.

The Green Walls Co-Mida Event will begin with a visit to the first prototype made, which has been operating since March in the community garden of the Passatge Trullàs in Poblenou.

After the visit, at IAAC, a presentation of the new prototype will be held, and four thematic tables will follow through:  Participation and co-management, horticultural production and urban ecosystems, Technical development of green  walls.

The event will end with a networking session for all the invited participants.

Registration is free and open to all invited entities.

The event will be presential and the presentation of the new prototype will be broadcast live by live streaming on Zoom

Program
Tuesday 6th July, 18-20 

PRESENTIAL EVENT
H.18-18.30, Jardín de las Mariposas, Passatge Trullàs, Barcelona

Co-mida prototype visit

PRESENTIAL EVENT + LIVE STREAMING
H 18.40-20, IAAC, Carrer de Pujades, 102, Barcelona

Presentation of the new prototype (in progress)

 

Thematic Round tables :
Group 1 Participation and Co-management

Group 2 Production of horticultural and urban ecosystems

Group 3 Technical Development of Farm Walls

Networking Session

 

For more about Co-MIDA, visit:
CO-MIDA Twitter
CO-MIDA Instagram
CO-MIDA Facebook

Amb el suport de: